Hình thức thanh toán

Tất cả thông tin thẻ của bạn được xử lý thông qua giao thức SSL, theo tiêu chuẩn bảo mật thẻ quốc tế. Thông tin thẻ của bạn sẽ không được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi (người bán) theo các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế. Để hoàn tất thanh toán, chúng tôi sẽ gửi cho bạn liên kết đầy đủ trong biểu mẫu và làm theo hướng dẫn để thực hiện thanh toán trực tuyến của bạn. Xin lưu ý rằng tất cả các giao dịch tín dụng sẽ được xử lý mà không có bất kỳ khoản phí ngân hàng nào.

ONEPAY

Chúng tôi kết nối với Cổng thanh toán OnePAY để chấp nhận Thanh toán bằng thẻ trực tuyến (www.onepay.com.vn).

Tất cả thông tin thẻ của bạn được xử lý thông qua giao thức SSL với các tiêu chuẩn bảo mật thẻ quốc tế.

Thông tin thẻ của bạn sẽ không được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi (người bán) theo các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn liên kết đầy đủ trong biểu mẫu và làm theo hướng dẫn để thực hiện thanh toán trực tuyến của bạn.

Xin lưu ý rằng tất cả các giao dịch tín dụng sẽ được xử lý mà không có bất kỳ khoản phí ngân hàng nào.

Chuyển khoản thanh toán

Chuyển khoản thanh toán của bạn trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi:

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Mã Swift: BFTVVNVX

Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Du thuyền Năm Sao Tuần Châu

Địa chỉ: Đảo Tuần Châu, Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Số tài khoản USD: 0521370515538

Xin lưu ý rằng giá của chúng tôi không bao gồm phí chuyển khoản mà ngân hàng của bạn và ngân hàng ở nước ngoài thu. Vui lòng yêu cầu ngân hàng của bạn chuyển số tiền trước khi khấu trừ hoặc bất kỳ khoản thiếu hụt nào.

Chúng tôi có quyền hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ đặt chỗ nếu việc thanh toán đầy đủ không được hoàn tất theo thời hạn đặt chỗ.

Việc thanh toán bằng Đồng Việt Nam (VND) phải được thực hiện tương đương với số tiền bằng Đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá hối đoái chính thức của Ngân hàng Việt Nam tại thời điểm thanh toán.

Ảnh poup
Đặt phòng trước

    Thông tin của bạn

    Cabin, dịch vụ

    Các trường bắt buộc được đánh dấu là "*", nhưng bằng cách cung cấp thêm thông tin, điều đó sẽ cho phép chúng tôi giải quyết nhu cầu của bạn tốt hơn.